Sürrealizm, sanat ve edebiyat gibi disiplinlerde kullanılan bir terimdir ve gerçeküstücülük anlamına gelir. Bu terim, 1920'lerin başında Paris'te André Breton öncülüğünde bir grup sanatçı tarafından ortaya atıldı. Sürrealizm, gerçeküstü, hayalî ve bilinçaltı dünyaları konu alan sanat eserlerini ifade eder.

Sürrealist hareket, I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıktı ve II. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sürdü. Bu dönemde insanlar, savaşın yıkıcı etkilerinden etkilenerek, dünya düzenine, sanata ve kültürel değerlere yeni bir bakış açısı getirdiler. Sürrealist sanatçılar, bu dönemdeki toplumsal, siyasi ve kültürel koşullardan etkilendiler ve sıradan gerçekliğin ötesine geçen bir sanat ürettiler.

Sürrealizm Akımının Özellikleri

Sürrealizm akımının temel özellikleri şunlardır:

 1. Otomatizm: Sürrealist sanatçılar, bilinçaltı düşüncelerini serbest bırakmak için otomatizm tekniğini kullanırlar. Bu teknikte sanatçı, rasyonel düşüncelerini askıya alır ve kendi kendine yazma veya çizme gibi bir faaliyette bulunarak, bilinçaltından çıkan düşünceleri serbest bırakır.
 2. Düşsel Dünya: Sürrealist sanat, gerçek dünyanın ötesinde, düşsel dünyayı yansıtır. Sanatçılar, gerçek dünyanın yetersizliğinden kaçarlar ve zihinlerindeki hayal gücüne dayalı yeni bir dünya yaratırlar.
 3. Rastlantısal Birleşim: Sürrealist sanatçılar, farklı nesne ve imgeleri rastgele bir araya getirerek yeni bir anlam oluştururlar. Bu birleşimlerde, mantıksal bir bağlantı yoktur ve tamamen rastgele bir şekilde birleştirilirler.
 4. Şaşırtmaca: Sürrealist sanatçılar, izleyiciyi şaşırtacak, şok edecek ve rahatsız edecek imgeler kullanırlar. Bu amaçla, sıradışı ve rahatsız edici görüntüler, semboller ve nesneler kullanılır.
 5. Rüya ve Bilinçaltı: Sürrealist sanatçılar, rüya ve bilinçaltının güçlü etkisini kullanarak, yeni bir sanatsal ifade biçimi yaratırlar. Sanatçılar, bilinçaltından gelen imgeleri kullanarak, gerçeküstü bir dünya yaratırlar.

Sürrealizm Akımının Önemi

Sürrealizm, modern sanatın en önemli akımlarından biridir. Akımın özellikleri, sanatın sınırlarını genişletmiş ve yeni bir sanatsal ifade biçimi yaratmıştır. Sürrealist sanatçılar, gerçek dünyanın yetersizliğinden kaçarak, zihinlerindeki hayal gücüne dayalı yeni bir dünya yaratmışlardır. Bu yeni dünya, gerçek dünyanın ötesinde, hayal gücünün sınırsızlığına sahiptir. Sürrealizm, sanatın mantıksal sınırlarını ortadan kaldırarak, sanatın özgürlüğünü ve yaratıcılığını ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle, sürrealizm, modern sanatın en etkili ve önemli akımlarından biridir.

Sürrealizm Akımının Sanatçıları

 1. Salvador Dalí: Sürrealizm akımının en önemli temsilcilerinden biri olan İspanyol ressam ve heykeltıraş Salvador Dalí, rüyalar, bilinçaltı ve hayal gücü gibi konuları ele alan eserleriyle tanınır. En ünlü eserleri arasında "Saatlerin İçindeki Yumuşaklık", "Geçmişin Kalıntıları", "Bir Andaluya Köpeği Bakışı" gibi tablolar ve "Büyük Mastürbasyon" gibi heykeller yer alır.
 2. René Magritte: Belçikalı ressam René Magritte, gerçeklik ve fantezi arasındaki sınırları sorgulayan eserleriyle tanınır. En ünlü eserleri arasında "Bir İmge Olarak İmge", "Bu Bir Pipo Değildir" ve "Zamanın Sırrı" gibi tablolar yer alır.
 3. Max Ernst: Alman kökenli Fransız ressam Max Ernst, rüya görme, hayal kurma ve bilinçaltı konularına ilgi duyan bir sanatçıdır. En ünlü eserleri arasında "Bir Sevgilinin Görüntüsü", "Felsefe Şapkası" ve "Geleceğin Kuşları" gibi tablolar yer alır.
 4. Joan Miró: İspanyol ressam ve heykeltıraş Joan Miró, sürrealist sanatın önde gelen isimlerinden biridir. Eserlerinde genellikle fantastik figürler, semboller ve renkler kullanmıştır. En ünlü eserleri arasında "Sabit Yıldızlar", "Gece Kuşları", "Kadın Saçı" gibi tablolar ve "Sürrealizm Bahçesi" gibi heykeller yer alır.
 5. André Breton: Sürrealizm akımının kurucusu ve önde gelen düşünürü André Breton, sanat eserlerinde rüyalar, hayal gücü ve bilinçaltı gibi konuların ele alınmasını savunmuştur. Breton ayrıca "Sürrealizm Manifestosu" adlı eseriyle sürrealizmin temel felsefesini açıklamıştır.
 6. Remedios Varo: İspanyol ressam Remedios Varo, rüyalar, mitoloji ve mistisizm gibi konuları ele alan sürrealist eserleriyle tanınır. Varo'nun en ünlü eserleri arasında "Rüya Analizi", "Akvaryum" ve "Büyücü" gibi tablolar yer alır.
 7. Frida Kahlo: Meksikalı ressam Frida Kahlo, sürrealizm akımının sınırları içinde yer almasa da, eserlerinde sürrealist öğelere sıkça yer vermiştir. Kahlo'nun kendini portreleme çalışmaları, fiziksel acı, özgürlük ve kadın kimliği gibi konuları ele almaktadır.
 8. Yves Tanguy: Fransız ressam Yves Tanguy, düşsel ve fantastik manzaraları resmettiği eserleriyle tanınır. En ünlü eserleri arasında "Sonsuz Uzay", "Hastane" ve "Toplu Taşıma Aracı" gibi tablolar yer alır.
 9. Dorothea Tanning: Amerikalı ressam ve heykeltıraş Dorothea Tanning, sürrealizm akımının son dönemlerinde etkili olan bir sanatçıdır. Eserlerinde, gerçeküstücü unsurların yanı sıra, mitolojik figürler ve kadın bedenine odaklanmıştır.
 10. Man Ray: Amerikalı fotoğrafçı ve ressam Man Ray, sürrealizm akımına önemli katkılar yapmıştır. Eserlerinde, rüyalar, hayal gücü ve bilinçaltı gibi konuları ele almıştır. En ünlü eserleri arasında "Kapalı Gözler", "Gözlerinizi Açın" ve "Oyun" gibi fotoğraflar ve "Sürrealizmde Neden?" gibi yazıları yer alır.