Postmodernizm, modernizm sonrası bir düşünce ve sanat akımıdır. Modernizm, Aydınlanma Çağı'nın rasyonel düşünce ve ilerleme anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Postmodernizm ise modernizmi eleştirerek, rasyonel ve lineer ilerleme anlayışına karşı çıkar.

Postmodernizmin özellikleri arasında şunlar yer alır:

 1. Gerçekliğin ve doğrunun mutlak bir şekilde belirlenemeyeceği düşüncesi: Postmodernizmde gerçeklik ve doğru kavramları, bireysel, kültürel ve siyasi perspektiflerin etkisi altında değişebilir ve belirsizdir.
 2. Metinlerin çoklu yorumlanabilirliği: Postmodernizmde metinlerin anlamı, yazarın niyetiyle sınırlı değildir. Okuyucuların ve izleyicilerin yorumları da anlamın bir parçasıdır.
 3. Büyük hikayelerin reddi: Postmodernizmde büyük anlatılar, yani tarihi, bilimsel veya felsefi gibi geniş kapsamlı anlatılar, reddedilir. Bunun yerine, bireysel deneyimlere, yerel kültürlere ve küçük hikayelere odaklanılır.
 4. İroni ve parodi kullanımı: Postmodern sanat ve edebiyatta, ironi ve parodi yaygın bir şekilde kullanılır. Bu, modernizmin yücelttiği değerlerin ve kavramların altını oyarak, eleştirici bir yaklaşımı yansıtır.
 5. Eklektisizm ve çeşitlilik: Postmodernizmde, farklı kültürlerin, stillerin ve disiplinlerin öğeleri bir araya getirilerek eklektik bir yaklaşım benimsenir.

Postmodernizm, geniş bir alanda etkili olmuştur,

Postmodernizm Özellikleri Nelerdir?

Postmodernizm, modernizmin eleştirisi ve sonrasında ortaya çıkan bir sanat, edebiyat ve düşünce akımıdır. Postmodernizmin temel özellikleri şunlardır:

 1. Gerçekliğin Yitirilmesi: Postmodernizm, gerçekliğin bir nesne olarak var olduğunu kabul etmez. Gerçeklik, bireysel, kültürel ve siyasi perspektiflerin etkisi altında değişebilir ve belirsizdir.
 2. Büyük Anlatıların Reddi: Postmodernizm, büyük anlatıları reddeder. Büyük anlatılar, tarihi, bilimsel veya felsefi gibi geniş kapsamlı anlatılardır. Bunun yerine, küçük hikayelere ve bireysel deneyimlere odaklanılır.
 3. Çoklu Yorumlama: Postmodernizmde metinlerin anlamı, yazarın niyetiyle sınırlı değildir. Okuyucuların ve izleyicilerin yorumları da anlamın bir parçasıdır.
 4. Eklektisizm: Postmodernizm, farklı kültürlerin, stillerin ve disiplinlerin öğelerini bir araya getirerek eklektik bir yaklaşım benimser.
 5. İroni ve Parodi: Postmodern sanat ve edebiyatta, ironi ve parodi yaygın bir şekilde kullanılır. Bu, modernizmin yücelttiği değerlerin ve kavramların altını oyarak, eleştirici bir yaklaşımı yansıtır.
 6. Yapısalcılığın Eleştirisi: Postmodernizm, yapısalcılığın eleştirisiyle ortaya çıkmıştır. Yapısalcılık, dilin ve sembollerin belirli bir yapıya sahip olduğunu ve bu yapıyı değiştirmeden gerçeği ifade edebileceğimizi savunur. Postmodernizm ise, bu yapıyı eleştirerek, dilin ve sembollerin gerçekliği yansıtmadığını savunur.
 7. Kültürel Çeşitlilik: Postmodernizm, kültürel çeşitliliği benimser ve kültürler arası etkileşimi teşvik eder.
 8. Teknolojinin Rolü: Postmodernizm, teknolojinin etkisine de vurgu yapar. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, gerçekliğin algılanma ve ifade şekilleri de değişir.

Postmodernizmin etkisi geniş bir alanda hissedilir. Edebiyat, sanat, mimari, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi birçok alanda kendini gösterir.

Postmodern Kime Denir?

Postmodern, modernizmin eleştirisi ve sonrasında ortaya çıkan bir sanat, edebiyat ve düşünce akımıdır. Postmodern terimi genellikle bu akıma ait olan sanatçılar, yazarlar, filozoflar ve düşünürler için kullanılır. Örneğin, postmodernizmin önde gelen isimleri arasında Jean-Francois Lyotard, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Jacques Derrida, Charles Jencks ve Fredric Jameson gibi isimler yer alır. Ancak postmodernizm, birçok farklı disiplinde ortaya çıkan bir akım olduğu için, bu terim sadece belirli bir alanda etkin olan kişileri değil, geniş bir alanda etkili olan bir düşünce ve sanat akımını ifade etmek için kullanılır.