Empati, eşduyum olarak bilinir. Karşıdaki kişilerin bütün duygu ve davranışlarının tam manasıyla içselleştirilmesi manasına gelir. Duygu ve düşüncelere tarafsız bir biçimde geçiş uygulanabilmesi olarak tanımlayabiliriz. Toplum içi ilişkilerde gerektiğince mühim rolü olan empati, tamamiyle insani bir olgu niteliğine sahiptir. Empati duygusuna sahip olmayan insanlar, bencilleşmeye eğilimlidirler. Empatinin karşıt manası antipatidir.

Empati nasıl kurulur?

Empati kurmak için 3 ana kurala uyulması gerekir. Bunlar;

* Karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koymak ve eylemlere, olaylara onun bakış açısıyla bakmak, tarafsız olarak değerlendirmek
* Karşımızdaki kişinin bütün duygu ve düşüncelerini doğru yönde değerlendirmek ve tam manasıyla hissedebilmek
* Karşımızdaki kişinin bütün duygu ve düşüncelerini tam manasıyla anlayabildiğimizi ifade etmek.

Bir çok birey, empatinin çok zor kazanılan bir olgu olduğunu düşünmektedir. Fakat empati gerektiğince basit bir şekilde kurulabilmektedir. Empati olgusunu kazanmak için yapılması gerekli olanlar şunlardır;

* Açık uçlu sorular yönetilerek
* Azami oranda hareket etmek ve yorumda bulunmak
* Yargılama sürecini yavaşlatmak
* Kendi duygu ve düşüncelerimizi anlamaya çaba sarf etmek
* Geçmişten tam manasıyla ders çıkarılması
* Vaka ve eylemlerin kendi natural akışına bırakılması ile empati olgusu elde edilebilmektedir.

Merhamet duygusunu da yanında getiren empati olgusunun çoğu yararı bulunmaktadır. Genellikle şahsi gelişim için gerektiğince mühimdir. Toplumların refah ve huzuru için olmazsa olmazlardan olan empati, bireysel sevinç için de gereklidir. Empatinin faydaları alttaki gibidir;

* Kişi ve toplumların objektif olarak hareket etmesini sağlar.
* Kişiler ve toplumlar arasında huzur, refah ve mutluluğun ileri civarda yaşanmasını sağlar.
* Kişi ve toplumların dananışma içinde hareket etmesini sağlayarak daha üretken olmasını sağlar.

Empati kimlerde bulunmaz?

* Antisosyal kişilik sorunu rahatsızlığı teşhis edilenlerde
* Akli denge sorunu teşhis edilenlerde
* Bencil bireylerde
* Bazı psikolojik takıntıları teşhis edilen bireylerde
* Kişilik çatışması yaşam sürdüren kişilerin empati kuramadığı ya da çok az kurduğu saptanmıştır. Antisosyal kişilik sorunu rahatsızlığı teşhis edilenlerde ise empati olgusunun gelişmediği teşhis edilmiştir.