Organik tarım asli anlamıyla, biyolojik zararlıların denetimini sağlayan, toprağa zarar vermeden, üretkenliği artırarak, sıhhatli mamüller yetiştirmeyi amaçleyen bir tarım programıdır. Son senelerde çoğalan ilgi bu husus üstünde daha çok durmamıza ve sizlere daha doğruları verileri ulaştırmamıza namacıyla olmuştur.

Tarımsal üretimde sarfedilen kimyasal maddelerin olumsuz etkileri, toplum sağlığı üstündeki zararları son senelerde kendini daha net bir şekilde hissettirmeye başlamıştır. Bütün bu kimyasal maddelerin olası bulunduğu kadar az kullanılması ise bundan sonra asıl amaç olmuştur. Bunların hususmunu tutan organik gübre ve biyolojik harp yöntemlerini kullanmaya yönelik ekolojik tarım geliştirilmektedir.

Organik tarım, etrafyle alakalı sistemde oluşturulan sorunlar neticesi natural dengeyi yinedan eskiye çevirmeye yarayan bir uygulamadır. Yani insanlara etrafa arkadaş üretim sistemi barındıran, kimyasal maddelerin tüketimini tamamiyle ortadan kaldırmak amaçiyle tasarlanan bir üretim şeklidir. Organik tarımda amaçlenen bitkilerin gücünü arttırmak, toprağı tehlikeli maddelerden güvenliğini dayanıklıak ve daha kullanımı kolay duruma getirmektir.

Sera Etkisi Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Bu tarımın hayata geçirilmesiyle beraber yalnızca imal edilen mamüllerin miktarı değil, niteliğinin de artması amaçlanır. Organik tarımla yetiştirilen mamüller hem kaliteli hem de sertifikalı olup, geçmişi 20. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Günümüzde de büyük ehemmiyet verilmektedir zira ozon tabakası ve etraf kirliliği gibi faktörler etkili olmuştur.

Organik Tarım Nedir?

Organik Tarım, yetiştirilen mamüllerde hiçbir kimyasal madde kullanmadan, tamamiyle natural olan mamüller geliştirmeye dayalı bir tarım şeklidir. Daha önceki senelerde da çoğu üretim denenmiş fakat hiçbirinde organik tarımda bulunduğu kadar başarılı olunamamıştır.

Ülkemizde organik tarım faaliyetleri Avrupa’dakinden değişik şekilde 1986 senesine gelindiğinde yerli üretimin dışında, ihracata yönelik olarak da uygulanmıştır.

Bu üretim sisteminde tabiata zararlı kimyasallar kullanılmaz. Bunun yerine mevzuatta yer alan, onay verilmiş natural gübreler ve biyolojik yöntemler kullanılır. Sistemde üretim ve satış aşamaları tamamiyle onaylı olup onaylama kuruluşlarınca denetim edilmektedir.

Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Organik tarımda tohum, fide, fidan kullanılmaktadır. Kullanılan bu mamüllerin belirli özellikleri vardır:

Tohum; Kalıtsal yapısı değiştirilmemiş, DNA’sına araya girmek edilmemiş, radyasyon ile araya girmek görmemiş özellikte ve organik tarımın hükümlerine ideal olmalıdır.

Fide; Organik tohum ve ana bitkiden üretilmiş, kimyasal beslenme ve büyüme maddeleri kullanılmamış, toprak yapısına ve iklim koşullarına ideal olmalıdır.

Fidan ve ağaç; Organik olarak elde edilmiş, beslenme ve büyüme kısmında kimyasal madde kullanılmamış, hormon kullanılmamış olmamalıdır.

Bütün bu mamüllerin Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uyması gerekmektedir. Kullanılacak olan bütün tohum, fidan, fide, ağaç gibi çoğalma mamüllerinin organik tarım metoduyla tasarlanmış olması gerekmektedir. Organik tarımda muhakkak GDO’lu çoğaltım mamülleri kullanılamaz.

Organik Tarımın Önemi Nedir?

Organik tarımın ehemmiyeti; etrafyle alakalı sistemde oluşturulan sorunlar neticesi değişen natural dengeyi yine kurmayı amaçleyen, insan ve etrafa daha kaliteli bir hayat kısmı dayanıklıak amaçiyle oluşturulan, kimyasal ilaçlarla toplumu zehirlemeden, natural mamüller yetiştirmektir.

Günümüzde sarfedilen GDO gibi kimyasal maddeler insanlara uzun vadede ciddi zararlar vermektedir. Bu amaçla organik tarımla hayat niteliği yine artırılmaya çalışılmaktadır. Organik tarımla çok miktarda değil sıhhatli mamüller yetiştirmek temel alınmıştır.

Ayrıca kimyasal maddeler insan sağlığının yanı sıra toprak ve bitki sağlığını da olumsuz yönde etkileyerek ekolojik dengeyi sarsan  etmektedir.

Organik Tarımın Faydaları Nelerdir?

Hepimizin dilinde bir organik tarım türküsüdür gidiyor. Kimimiz gerçekte avantajlarını bilip şuurlu yaklaşırken, kimimiz yalnızca sosyal etrafnin tesiri ve ilerlemelere uyum dayanıklıak amaçiyle organik mamüller tüketmeye başlıyor. Ancak genelleyecek olursak birçoğumuz gerçekte bu programın tam olarak ne bulunduğunu ve bize ne gibi avantajlar sağladığını bilmiyoruz.

Marketlerde ayrı raflarda ve başka mamüllere kıyasla gerektiğince yüksek fiyatlarla satılan organik mamüllerin avantajlarını gelin beraber öğrenelim. Eminiz ki sağladığı avantajların yalnızca insanlarla sınırlı kalmadığını, tabiata, toprağa, atmosferi ve çoğu canlıya faydalı bulunduğunu öğrendikten sonra daha özenle yaklaşacaksınız.

 • Organik mamüllerin tadı normal tarımla yetiştirilen mamüllere göre fark edilir derecede güzeldir. İyi korunmuş toprak sıhhatli mamüller verdiğinden daha lezzetli olurlar.
 • Organik mamüllerin sertifikalı olmaları mamüllerin garantili bulunduğu manasına gelir.
 • Sıhhat problemlerini azaltır. Yapılan çoğu bilimsel incelemede sarfedilen kimyasalların insan sağlığına ve etrafa olumsuz tesiri bulunduğunu kanıtlanmıştır.
 • İnsan sağlığı kadar toprağı da korur. Uygun toprak işleme metotları ile toprak korunmuş olur ve kimyasal maddeler yerine natural maddeler kullanılarak toprak verimliliği artırılır.
 • Su kaynaklarını korur. Bütün canlılar amacıyla hayati ehemmiyet taşıyan su kaynaklarını güvenliğini dayanıklıak organik tarımın en mühim ilkelerinden biridir.
 • Kırsal nüfusu korur ve iş imkânı sağlar. Organik ürün yetiştiren çiftçiler sıhhatli mamüller yetiştirerek bizlere ulaştırırlar.
 • Yok olmakta olan çoğu tohumları koruyarak onları arttırmak amacıyla çalışır.
 • Organik tarımda insan ve etraf sağlığının yanı sıra hayvan sağlığına da ehemmiyet verilmektedir.
 • Sıhhatlı beslenebilmek amacıyla ilk olarak yediğimiz besinleri yetiştirdiğimiz toprağın da sıhhatli olması gerekmektedir. Bunun amacıyla de toprağa kimyasal yollarla araya girmek etmek yerine natural yollardan takviye yapılmalıdır. Dolayısıyla organik tarım sıhhatli toprak oluşumunu sağlar.
 •  Toprakta meydana gelen problemler ile mücadele ederek, erozyon oluşma tehlikesini azaltır.
 • 1981 yılından bu yana oluşturulan bilimsel çalışmalar, küresel ısınmanın tesirlerini azalttığını meydana koymuştur. Küresel ısınma başta sera gazı olmak üzere detaylı faktörlerin tesiri ile dünyanın çapında sıcaklıkların artış göstermesidir. Küresel boyutta hissedilen sıcaklık ortalamasındaki artış buzulların erimesine, burada hayat sürdüren hayvanların tehlike altında kalmasına ve neslinin tükenmesine sebep olabilmektedir. Son senelerde en ciddi etraf sorunlarından biri duruma gelen küresel ısınma biz insanların duyarlı davranışları yardımıyla bir nebze de olsa önlenebilir. Bu noktada toprağa daha az kimyasal verip, daha az kimyasala maruz kalmış besinler yetiştirerek küresel ısınmanın tesirlerini azaltmamız olasıdür.
 • Faydaları yalnızca insanlarla sınırlı kalmayan organik tarımda kuşlar böcekler ve detaylı hayvanlar da nasibini almaktadır. Doğal tarımın yapıldığı alanda beslenen kuşlar ve başka canlılar durumuyla daha sıhhatli olacaklardır. Yine buralardan toplanan otlarla beslenen çiftlik hayvanları da daha sıhhatli olacaktır.
 • Bu mamüllerde suni yani kimyasal yöntemler kullanılamayacağı amacıyla tamamiyle genetiği değiştirilmemiş, yani GDO'suz besinler tüketmiş oluyorsunuz.
 • Kökleri daha dayanıklı ve sıhhatli olan ürün tarım zararlıları ve hastalıklarla daha güçlü bir şekilde mücadele etmektedir. Bu sayede yabani otlar, zararlı böcekler ve haşereler daha az meydana gelir. Kısaca bu mamüllerin savunma mekanizmaları çok daha güçlüdir diyebiliriz.
 • Toprağın istikbal nesillere daha verimli kalmasını sağlar. Hepimiz hem su kaynaklarını hem toprağı hem de dünya üstündeki kullanmak olası her şeyi hesapsızca tüketiyoruz. Bazılarımız yarınımızı ve çocuklarımızın geleceğini düşünmüyoruz. İşte organik tarım bu noktada toprağı daha verimli kullanarak, istikbal nesillerin de sıhhatli mamüller yetiştirmesine imkân sağlıyor.

Organik Tarımın Dezavantajları Nelerdir?

Organik tarımın yukarıda bildirdiğimiz avantajlarının yanısıra kuşkusuz ki birtakım dezavantajları bulunuyor. Bunlardan ilki yüksek maliyetli oluşu ve çok iş gücüne gereksinim duymasıdır.
Yetiştirilmesi ve meydana çıkma adımında yüksek maliyet gerektiren organik mamüllerin satışı da kuşkusuz değişik bir fiyat programı ile yapılmaktadır.

Diğer normal tarım ile yetiştirilen mamüllere kıyasla organik mamüllerin fiyatları daha yüksektir. Bu da pazarlama sıkıntılarını doğurmaktadır. Ürünü yetiştiren çiftçi istediği gibi satamamaktan ya da beklediği fiyatı alamamaktan şikayetçi.

Bir başka dezavantajı ise şimdilik yeni bir husus bulunduğu amacıyla ile alakalı yazılmış çok çok akademik yazı bulunmuyor. Bu da sektöre giriş gerçekleştirme ya da şansını denemek isteyen bireylerin husus ile alakalı çok çok bilimsel verilere  ulaşamamasına sebep oluyor.

Sektör temsilcileri bir de verim içeriğine değinmiş. Dünya nüfusu her geride bıraktığımız gün artarken ve tüketim gereksinimi yükselirken tarımsal ürün istekleri de doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Ancak organik tarımın şimdilik yeni bir sistem olması sebebiyle kısa vadede biriminde kayda değer oranda ilerleme beklenmiyor.